tx
Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus  fb  tw
DOKUMENTAZIOA

MAILAKETA PROBA
PRUEBA DE NIVELATALAK / SECCIONES

h Euskaltegiaz
Sobre el euskaltegi

b Aurrez aurreko ikastaroak
Cursos presenciales

r Autoikaskuntza
Autoaprendizaje

m Tasak - Dirulaguntzak
Tasas - Subvenciones
ze
UDAN EUSKARAN MURGILDU

eguzkia

Etxebarriko Euskaltegiak udan ere euskara ikasteko aukera ematen dizu.

El Euskaltegi de Etxebarri te ofrece la oportunidad de aprender euskera tambien en verano.


TRINKOAK / INTENSIVOS

Bilbon edo Etxebarrin

Maila guztiak (C2 izan ezik) / Todos los niveles (excepto C2)

5 ordu egunean, hilabete batez / 5 horas al día durante un mes

EKAINA / JUNIO 1-28 8:30 / 14:00

UZTAILA / JULIO 2-27 8:30 / 14:00

ABUZTUA / AGOSTO 1-30 8:30 / 14:00

IRAILA / SETIEMBRE 3-28 8:30 / 14:00 edo 15:30 / 21:00

Etxebarritarrek 106 €
Ez erroldatuek
/ No empadronados/as 240 €

C2 mailako trinkoa

IRAILA / SETIEMBRE 3-27 17:00 / 21:00

Astelehenetik ostegunera / de lunes a jueves

Etxebarritarrek  (galdetu bulegoan)
Ez erroldatuek
/ No empadronados/as 310 €


BARNETEGIAK / BARNETEGIS


Arantzazun (Gipuzkoa)

B2 – HABE 2 / C1 – EGA – HABE 3

Bi aste / Dos semanas

8:30-14:00 bazkaria 16:00-19:00

UZTAILA / JULIO 16-28

ABUZTUA / AGOSTO uzt.30- abuz.11

ABUZTUA / AGOSTO 13-25

Sindika hotelean, pentsio osoan / pensión completa

Etxebarritarrek 446 € Ez erroldatuek / No empadronados/as 580 €AUTOIKASKUNTZA BOGA AUTOAPRENDIZAJE

3 hilabetez / durante 3 meses

Online programa + 8 talde-saio + 8 tutoretza (abuztuan eskolarik ez)

Programa online + 8 sesiones de grupo + 8 tutorías (agosto sin clases)

Eskolak Bilbon izango dira /  Clases en Bilbao

Ordu aukera / Opciones horarias

9:00 – 13:00 eta 16:00 – 20:00

Egun aukera: astearte, asteazken, ostegunetan

Opciones diarias: martes, miércoles, viernes

Etxebarritarrek 254 €
Ez erroldatuek
/ No empadronados/as 360 €*

*100 € itzultzen dira, orduak betez gero

*Se devuelven 100 € en caso de cumplir las horasBOGA SOILIK (SIN CLASES)

Online programa 3 hilabetez / Programa online durante 3 meses

Etxebarritarrek 103 € Ez erroldatuek / No empadronados/as 155 €
euskaltegia@etxebarri.eus


www.etxebarrikoeuskaltegia.com


94 426 28 02


ulibarriAGENDA