tx
Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus  fb  tw
DOKUMENTAZIOA

MAILAKETA PROBA
PRUEBA DE NIVELATALAK / SECCIONES

h Euskaltegiaz
Sobre el euskaltegi

b Aurrez aurreko ikastaroak
Cursos presenciales

r Autoikaskuntza
Autoaprendizaje

m Tasak - Dirulaguntzak
Tasas - Subvenciones
ze
2018-2019

MATRIKULA-EPEA ZABALIK

----------------

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

2018-2019

ikasturte hasiera, urriaren 3a  /  comienzo de curso, 3 de octubre

matrikula orria - hoja de matrícula

udal tasak  - tasas municipales

ESKOLA PRESENTZIALAK

CLASES PRESENCIALES

 • Maila guztiak  (A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2)

 • Titulu ofizialak lortzeko homologatuak

 • Urritik ekainera

 • Mintza / Sakontzea / Guraso taldeak

 • Azken teknologia ikasgeletan

 • Hainbat ordutegi aukeran:
                              8:00etatik a 22:00etara

 • Todos los niveles  (A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2)

 • Válido para obtener títulos oficiales

 • De octubre a junio.

 • Conversación / Mejora / Padres y madres

 • Tecnología punta en las aulas

 • Diferentes horarios a elegir:
                                        de 8:00 a 22:00

Autoikaskuntzar Autoaprendizajer


IKASTAROEN ESKAINTZA   /   OFERTA DE CURSOS

Asteko erritmoa / Ritmo semanal

Etxebarritarrek

Kanpokoek

25 ordu / 25 horas   (urritik ekainera / de octubre a junio)

doan langabetuentzat / gratuíto para desempleados/as

20 ordu / 20 horas  (urritik ekainera / de octubre a junio)

20 ordu / 20 horas (hiruhileko bat / un trimestre)

0 €


693 €

231 €

0 €


1175 €

460 €

10 ordu / 10 horas

352 €

745 €

7,5 ordu / 7,5 horas (3 egunetan / 3 días )

266 €

620 €

6 ordu / 6 horas

211 €

465 €

5 ordu / 5 horas (2 egunetan / 2 días)

173 €

490 €

5 ordu / 5 horas (ostiral edo larunbatak / viernes o sábados)

173 €

490 €


OHIKO ORDUTEGIAK*  /  HORARIOS HABITUALES*
(*Eskaeraren arabera moldatu ohi ditugu ordutegiok)
(Según la demanda solemos adaptar los horarios)


Astelehenetik ostegunera / De lunes a jueves                                  Astean 10 ordu / 10 horas semanales

8:00 / 10:30
9:00 / 11:30
9:30 / 12:00
---
16:00 / 18:30
18:00 / 20:30
18:30 / 21:00


Astelehenetik ostegunera / De lunes a jueves                                  Astean 6 ordu / 6 horas semanales

9:00 / 10:30
15:00 / 16:30


Astelehenetik ostiralera / De lunes a viernes                                  Astean 20 ordu / 20 horas semanales

9:00 / 13:15
9:30 / 13:45
10:00 / 14:15


Solamente B1 / B2 / C1 soilik

Astelehen eta asteazkenetan / Lunes y miércoles                                  Astean 5 ordu  /  5 horas semanales
Astearte eta asteazkenak / Martes y jueves  
18:00 / 20:30
Ostiralak / Viernes
16:00 / 21:15
Larunbatak / Sábados
8:30 / 14:00


BESTELAKO TALDE BEREZIAK  /  OTROS GRUPOS ESPECIALES


Asteko erritmoa / Ritmo semanal

Berezitasuna / Característica

Etxebarritarrek

Kanpokoek

17,5 ordu / 17,5 horas

HABE 2 (2. deialdia prestatzeko)

3,5 ordu egunean 2 hilabetez

3,5 horas al día durante 2 meses

Preparativo de 2ª convocatoria de HABE 2

128 €

315 €

15 ordu / 15 horas

HABE 3 (2. deialdia prestatzeko)

3 ordu egunean 2 hilabetez

3 horas al día durante 2 meses

Preparativo de 2ª convocatoria de HABE 2

126 €

315 €

6 ordu / 6 horas

C2 prestatzeko – 3 egun
Preparatorio de C2 – 3 días

211 €

770 €

5 ordu / 5 horas

C2 prestatzeko – ostirala

Preparatorio de C2 – viernes

173 €

635 €
euskaltegia@etxebarri.eus


94 426 28 02


ulibarriAGENDA