etxebarriko euskaltegia

ETXEBARRIKO EUSKALTEGIA     

Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia)       Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus             
ulibarri


DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES

Etxebarriko Udala               HABE                Lanbide                 Beste udalak / Otros municipios

UDALA

Irail osoan zabalik egoten da Etxebarriko Udalaren dirulaguntza eskatzeko epea.
Haiei esker etxebarriko ikasleek ordaindutako tasen % 50eraino berreskuratzeko aukera dute
 (guraso eta begiraleen kasuan % 70 BOGAn eta % 100 eskola presentzialetan).
Horretarako baldintzak:
  • Etxebarrin erroldatuta egotea
  • % 90eko asistentzia
  • Aprobetxamendua
  • Ondorengo ikasturtean matrikulatuta jarraitzea
Eskakizun guztiak udalaren webgunean.

Durante todo setiembre está abierto el plazo para solicitar la subvención del Ayuntamiento de Etxebarri.
Gracias a ella, el alumknado de Etxebarri podrá recuperar hasta el 50 % de las tasas abonadas
(en el caso de padres/madres y monitores, hasta el 70 % en Boga y hasta el 100 % en presenciales).
Las condiciones para ello son:

  • Estar empadronado/a en Etxebarri
  • 90 % de asistencia
  • Aprovechamiento
  • Continuar matriculado/a en el año siguiente
Toda la información detallada en la web del ayuntamiento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABE

HABEren euskara-mailak edo horien baliokideak gainditu dituztenek, HABEren diru-laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, betiere HABEk ezarritako baldintzak beteta.

Eskaera www.habe.euskadi.eus web-orrian egin beharko da Sarbidean klik eginez. Eskaera irail aldera egiten da.

----------------

Las personas que hayan superado los niveles de euskera de HABE, o sus equivalentes, podrán percibir las subvenciones de HABE, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas por HABE.

La solicitud tendrá que realizarse en la página www.habe.euskadi.eus, haciendo clic en Acceso. La solicitud se suele realizar sobre el mes de septiembre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANBIDE
Lanbidek aukera ematen die lanik gabe dauden norbanakoei doan ikasteko, azken urteotan ikastaroren bat egina baldin badute. Gainera, Lanbideko ikastaro ofizialtzat hartuko ditu euskaltegian egiten diren ikastaroak. Irailaren 15etik 30era aurkeztu behar da euskaltegian Lanbidek emandako dokumentua.

Lanbide ofrece a las personas en paro la posibilidad de estudiar grauítamente, siempre que en los últimos años hayan realizado algún curso oficial. Además, se considerarán cursos oficiales de Lanbide los que se realicen en el euskaltegi. El documento concedido por Lanbide debe ser presentado en el euskaltegi del 15 al 30 de setiembre.

BESTE UDALAK / OTROS MUNICIPIOS

Etxebarrin erroldatuta ez dauden ikasleek beren udaletako dirulaguntzen berri izateko, tokian tokiko euskara zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko dute.

Los alumnos y alumnas no empadronados en Etxebarri deberán consultar en el servicio de euskera de su municipio las subvenciones municipales a las que podrían optar.
euskaltegia
euskaltegia@etxebarri.eus
94 426 28 02habe