etxebarriko euskaltegia

ETXEBARRIKO EUSKALTEGIA     

Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia)       Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus             
ulibarri

ORDENAGAILU BIDEZKO AUTOIKASKUNTZA - BOGA SISTEMA

AUTOAPRENDIZAJE POR ORDENADOR   - SISTEMA BOGA

CURSO 2022-2023 IKASTURTEA

Euskara Internet bidez ikasteko sistema multimedia da BOGA. On-line funtzionatzen du eta euskalduntze prozesuaren A1, A2, B1, B2 eta C1. mailak hartzen ditu lau ikastarotan banatuta.

BOGA es un sistema multimedia para aprender euskara mediante Internet. Funciona en remoto, y consta de 4 cursos mediante los cuales se abarcan los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 del proceso de euskaldunización.


INFORMAZIOA ETA DEMOA

INFORMACIÓN Y DEMOMAILA GUZTIAK  // TODOS LOS NIVELES

MAILA
NIVEL
ESKOLAK PRESENTZIALAK 3 HILABETE
9 HILABETE

A1-A2-B1-B2-C1


Talde saioa astero + Bakarkako saioa hamabostero

Sesíon de grupo semanal,+ tutoría individual quincenal


175 €*

405 €**

512 €*

1065 €*** Etxebarrin erroldatutakoen tasa // * Tasa para personas empadronadas en Etxebarri
**Etxebarritik kanpo erroldatutakoen tasa // **Tasa para personas empadronadas fuera de Etxebarrihabe