tx
Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus  fb  tw


IKASTAROAK  /   CURSOS

Iraupena

Duración

Orduak eguneko

Horas/día

Orduak astean

Horas semana

Egunak

Días

Mailak

Niveles

Ordutegiak

Horarios

Tasa (erroldatuak)

Tasa (empadronados/as)

Tasa (ez erroldatuak)

Tasa (no empadronados)

Urritik ekainera
Octubre a junio
5 25 Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
A1 9:00-14:30 0 € (Langabetuak)
0 € (Parados/as)
0 € (Langabetuak)
0 € (Parados/as)
Urritik ekainera
Octubre a junio
5 5
Ostiralak
Viernes
B1, B2, C1 16:00-21:15 173 € 496 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
5 5
Larunbatak
Sábados
B1, B2, C1 8:30-14:00 173 € 496 €
Hiruhileko bat
Un trimestre
4 20
Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
Denak*
Todos*
9:00-13:00

10:00-14:00
231 € 466 €
Urriak 3 - azaroak 22
3 oct 22 nov.
3,5 17,5
Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
B2, C1
Idatzia+mintza
Mintza
9:00-12:30

10:30-14:00
128 € 319 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2,5 10 Astelehenetik ostegunera
Lunes a jueves
Denak*
Todos*
9:00-11:30

18:00-20:30
352 € 755 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2,5 5
Astelehen eta asteazkenak
Lunes y miércoles
B1, B2, C1 18:00-20:30 173 € 496 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2,5 5
Astearte eta ostegunak
Martes y jueves
B1, B2, C1 18:00-20:30 173 € 496 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2 10
Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
Denak*
Todos*
8:00-10:00

10:00-12:00

16:00-18:00
352 € 755 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2
6
Astear., asteaz. eta osteg.
Martes, miércoles y jueves
Denak*
Todos*
16:00-18:00 211 €
550 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2 4
Astelehen eta asteazkenak
Lunes y miércoles
C1
batxiller
16:00-18:00 50 €
297 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2 4
Astearte eta ostegunak
Martes y jueves
C1
batxiller
16:00-18:00 50 €
297 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
1,5 6 Astelehenetik ostegunera
Lunes a jueves
Denak*
Todos*
15:00-16:30 211 € 500 €

*Denak, C2 maila izan ezik  / Todos excepto C2


C2 MAILA

Urritik ekainera
Octubre a junio
2,5 5 Astelehen eta asteazkenak
Lunes y miércoles
C2 8:00-10:30
10:30-13:00
18:00-20
:30
211 € 500 €
Urritik ekainera
Octubre a junio
2,5 5 Astearte eta ostegunak
Martes y jueves
C2 8:00-10:30
10:30-13:00
18:00-20
:30
211 € 500 €

C2 ONLINE

Urritik ekainera
Octubre a junio
Online programa
Programa online
Taldea astero (ordubete)
Grupo semanal (una hora)
Tutoretza (ordubete 15 egunik behin)
Tutoría (una hora cada 15 días)
512 €
1023 €


Kontsultatu online ikastaroen eskaintza

Consulta la oferta de cursos online

AUTOIKASKUNTZA
BOGA
AUTOAPRENDIZAJEeuskaltegia@etxebarri.eus


www.etxebarrikoeuskaltegia.com


94 426 28 02


ulibarri