tx

Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       944262802       euskaltegia@etxebarri.net
MENUA

b
ikastaroak
cursos
Ezagutu zure euskara maila

Conoce tu nivel de euskera

A1  A2  B1  B2  C1

ikaslea Ikaslearen gunea
Espacio alumna/o
h Euskaltegia
El euskaltegi

b ikastaroak
Cursos

r Autoikaskuntza
Autoaprendizaje

m Tasak-Dirulaguntzak
Tasas-Subvenciones

d Matrikula-dokumentuak
Matrícula-documentos

ze Aldizkaria
Revista

w Loturak
Enlaces

@ Kontaktua
Contacto

MAILEN BALIOKIDETZA
CONVALIDACIÓN DE NIVELES
Urratsak (zaharra)
Baremo antiguo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
HABE
A1
A2 B1 B2 C1 C2
Hizkuntza eskolak
Tarteko maila
Nivel intermedio

Maila aurreratua
Nivel avanzado
C1 Gaitasuna
Aptitud C1
-
IVAP
1. HE / 1º perfil
2. HE / 2º perfil 3. HE / 3º perfil 4.
Osakidetza
1. HE / 1º perfil 2. HE / 2º perfil 3. HE / 3º perfil 4.
Ertzaintza
1. HE / 1º perfil 2. HE / 2º perfil -
HEZKUNTZA
Educación
1. HE / 1º perfil 2. HE / 2º perfil -


Aurrez aurreko eskolak
Clases presenciales

Orduak astean eta mailak
Horas semanales y niveles


Egunak

Días

Ordutegia

Horario
25 (A1)
egunero
diario
9:00-14:30
20 (denak/todos)
egunero
diario
10:00-14:30
10 (denak/ todos)
astelenehetik ostegunera
lunes a jueves
9:00-11:30
18:00-20:30
6 (denak/ todos) astelenehetik ostegunera
lunes a jueves
15:00-16:30
5
(azterketak/exámenes)
asteartea+osteguna
martes jueves
18:00-20:30
5
(azterketak/exámenes)
larunbatak
sábados
8:30-14:00


IKASTARO BEREZIAK

CURSOS ESPECIALES

Orduak astean eta mailak
Horas semanales y niveles


Egunak

Días

Ordutegia

Horario
40 (B2 eta C1)
PAZKO ASTEA
SEMANA DE PASCUA
8:30-19:00
rGure agenda
bekosolo parkea z/g    94 426 28 02
euskaltegia@etxebarri.net
fb  tw