etxebarriko euskaltegia

ETXEBARRIKO EUSKALTEGIA     

Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia)       Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus             
ulibarri

AURREZ AURREKO ESKOLAK (URRITIK EKAINERA)

CLASES PRESENCIALES (DE OCTUBRE A JUNIO)

Adierazitako ordutegiak orientatiboak dira, eskaeraren arabera egokitu daitezke.

Los horarios indicados son orientativos, se pueden adaptar según la demanda.

* Etxebarrin erroldatutakoen tasa // * Tasa para personas empadronadas en Etxebarri

**Etxebarritik kanpo erroldatutakoen tasa // **Tasa para personas empadronadas fuera de Etxebarri


25 ordu astean // 25 horas semanales

HASIERA MAILA
NIVEL INICIAL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
A1
Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
9:00-14:30 0 € (langabetuak)
LANBIDEKO ORRIAZ
0 € (desempleados/as)
CON HOJA DE LANBIDE


20 ordu astean // 20 horas semanales

HIRUHILABETEKOAK // TRIMESTRALES

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
A1-A2-B1-B2-C1
Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
8:00-12:15
10:00-14:15

231 €*

hiruhile bakoitza
cada trimestre

475 €**10 ordu astean // 10 horas semanales

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
A1-A2-B1-B2-C1
Astelehenetik ostegunera
Lunes a jueves
9:00-11:30
12:00-14:30
18:00-20:30
19:00-21:30

330 €*

770 €**

A1-A2-B1-B2-C1 Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes
8:00-10:00
16:00-18:00

330 €*

770 €**7,5 ordu astean // 7,5 horas semanales

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
A1-A2-B1-B2-C1
Asteartetik ostegunera
Martes a jueves
8:00-10:30
15:00-17:30
19:00-21:30

268 €*

608 €**
6 ordu astean // 6 horas semanales

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
A1-A2-B1-B2-C1
Asteartetik ostegunera
Martes a jueves
15:00-16:30

211 €*

510 €**5 ordu astean // 5 horas semanales

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
A1-A2-B1-B2-C1
Astelehenak eta asteazkenak // Astearteeak eta ostegunak
Lunes y miércoles // Martes y jueves
12:00-14:30

173 €*

505 €**

A1-A2-B1-B2-C1 Ostiralak // Viernes 16:00-21:30

173 €*

505 €**

A1-A2-B1-B2-C1 Larunbatak // Sábados 8:30-14:00

173 €*

505 €**
4 ordu astean // 4 horas semanales

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
C1

BATXILLEREKO
IKASLEENTZAT
Astelehenak eta asteazkenak // Astearteeak eta ostegunak
Lunes y miércoles // Martes y jueves
16:00-18:00
50 €*


BEREZIAK // ESPECIALES


MINTZA 2. DEIALDIA // MINTZA 2ª CONVOCATORIA

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
B1-B2

urriaren 6tik azaroaren 26ra

Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes

9:00-12:30

10:30-14:00

17:30-21:00

130 €*

370 €**

C1

urriaren 6tik abenduaren 3ra

Astelehenetik ostiralera
Lunes a viernes

08:00-11:00

09:00-12:00

11:00-14:00

15:00-18:00

18:00-21:00

130 €*

370 €**C2

MAILA
NIVEL
EGUNAK
DÍAS
ORDUTEGIAK
HORARIOS
TASA
TASA
C2

Astelehenak eta asteazkenak // Astearteeak eta ostegunak (5 ordu astean)
Lunes y miércoles // Martes y jueves (5 horas semanales)

16:00-18:00

173 €*

660€**

C2

Ostiralak (5 ordu astean) // Viernes (5 horas)

16:00-21:30

173 €*

660€**

C2 ONLINE
Talde saioa astero + tutoretza 2 astean behin
Sesión de grupo semanal + tutoría cada dos semanas

----

662 €*

1325 €**habe