tx
Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus  fb  tw
DOKUMENTAZIOA

MAILAKETA PROBA
PRUEBA DE NIVELATALAK / SECCIONES

h Euskaltegiaz
Sobre el euskaltegi
b Aurrez aurreko ikastaroak
Cursos presenciales
r Autoikaskuntza
Autoaprendizaje
m Tasak - Dirulaguntzak
Tasas - Subvenciones
egutegia
zeAUTOIKASKUNTZA
BOGA
AUTOAPRENDIZAJE

Zer da BOGA?

BOGA da internet bidez euskara ikasteko multimedia metodoa.


Hamar urte baino gehiago dira Etxebarriko Euskaltegia zerbitzu telematiko hau eskaintzen hasi zela. Ordutik hona 400 lagun inguruk probatu ahal izan du.


HABEk homologatutako sistema da BOGA, eta hortaz, titulu ofizialak lortzeko aukera ematen du. Horretarako, programa informatikoaren bidez egiten den lana osatu behar da talde-saio eta bakarkako saioen bidez, mintzamena landu ahal izateko. Talde-saioak astean ordubetekoak dira eta bakarkako saioak, 45 minutukoak dira. Ordutegia ere aukerakoa da, goizeko 8etatik gaueko 21etara.

Programa probatzeko egin klik hemen.PLANAK


boga astero

Online programa
+
Talde saio bat astero
+
Bakarkako saio bat astero

Etxebarritarrentzat
4 hilabete: 405 €
9 hilabete: 837


Etxebarrikoak ez direnentzat
4 hilabete: 790 €
9 hilabete: 1.575boga hamabostero

Online programa
+
Talde-saio bat astero
+
Bakarkako saio bat astero

Etxebarritarrentzat
4 hilabete: 273 €
9 hilabete: 512 €

Etxebarrikoak ez direnentzat
4 hilabete: 512 €
9 hilabete: 1023boga soilik

online progama

(plan hau ez da homologatua eta,
ondorioz ez du dirulaguntzarik)


Etxebarritarrentzat
4 hilabete: 138 €
9 hilabete: 281 €

Etxebarrikoak ez direnentzat
4 hilabete: 209 €
9 hilabete: 415 €Etxebarriko Euskaltegiak diruz laguntzen du bere biztanleek programaz egiten duten aprobetxamendua, % 50-70ean. HABEk eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere laguntzak ematen dituzte, behin titulu ofizialak lortuta.


¿Qué es BOGA?

BOGA es un sistema multimedia para aprender euskera a través de Internet.


El Euskaltegi de Etxebarri lleva más de una década ofreciendo este servicio telemático, y más de 500 personas lo han probado.


BOGA está homologado por HABE, y ofrece la posibilidad de obtener todos los títulos oficiales. Para ello, el programa informático online se complementa con clases semanales, tanto de grupo como individuales, donde se trabaja el habla. Son sesiones de una hora semanal por grupo, y 45 minutos por cada tutoría individual (a elegir semanal o quincenalmente). La elección del horario de ambas es flexible, desde 8:00 a 21:00.

Puedes probar el programa haz clic aquí: PLANES


boga semanal

Programa online
+
Clase de grupo semanal
+
Tutoría individual semanal

Precio etxebarritarras
4 meses: 405 €
9 meses 837


No empadronados/as
4 meses: 790 €
9 meses: 1.575


boga quincenal

Programa online
+
Clase de grupo semanal
+
Tutoría individual quincenal

Precio etxebarritarras
4 meses: 273 €
9 meses 512

No empadronados/as
4 meses: 512 €
9 meses: 1023


boga soilik

Programa online

(este plan no está homologado y,
por tanto, no está sujeto a subvenciones)


Precio etxebarritarras
4 meses: 138 €
9 meses 281

No empadronados/as
4 meses: 209 €
9 meses: 415

El Ayuntamiento de Etxebarri reconoce el aprovechamiento del curso a sus habitantes con subvenciones que van del 50 al 70 %. También HABE y la Diputación de Bizkaia ofrecen ayudas una vez obtenidos los títulos oficiales.

 
tasas

euskaltegia@etxebarri.eus


www.etxebarrikoeuskaltegia.com


94 426 28 02


ulibarri